Designer

[Interview] Young Designer Market – ร้าน Jude

        คนรุ่นใหม่ในยุคนี้มักมีไอเดีย สร้างสรรค์รวมทั้งความคิดที่อิสระในการใช้ชีวิต จึงหันมาทำสิ่งที่ชอบและนำสิ่งนั้นมาต่อยอดในการดำรงชีวิต อย่างการมีกิจการเป็นของตัวเองจากการต่อยอดสิ่งที่ใจรักและสนุกกับสิ่งที่ทำ แต่สิ่งที่ชอบนั้นก็ยังมีความตั้งใจและความมุ่งมั่นในการทำมัน          ในคอลัมน์พิเศษ Young Designer Market ที่จะแนะนำดีไซเนอร์รุ่นใหม่ไฟแรงที่นำความคิดและสิ่งที่ชอบมาเป็นธุรกิจและกิจการของตัวเอง การทำกิจการตั้งแต่แรกเริ่ม การทำงานรวมทั้งกว่าจะมาถึงวันนี้  ให้อะไรกับพวกเขาบ้าง           วันนี้เราได้สัมภาษณ์กับเจ้าของร้านที่น่ารัก เสื้อผ้าสไตล์คนรุ่นใหม่ที่ผ่านการออกแบบเสื้อผ้าทุกชุดจากเจ้าของร้าน  ร้าน Jude ค่า ที่มาของร้าน เริ่มจากคุณญาดา สุวรรณวิศาล (ญาดา) เจ้าของร้าน Jude  บอกว่า ความคิดแรกที่เปิดร้านคือตอนเรียนมหาวิทยาลัย มีวิชาที่ต้องสร้างแบรนด์เป็นของตัวเอง รวมทั้งอยากมีกิจการเป็นของตัวเองจึงคิดกับเพื่อนแล้วได้สร้างแบรนด์นี้ขึ้นมา  “Jude” มาจาก? พอสร้างแรนด์นี้มาซักพัก เพื่อนสนิทก็แยกตัวออกไปทำแบรนด์ของตัวเองเช่นกัน ญาดาเลยอยากตั้งชื่อร้านที่เกี่ยวกับเขา เลยเอาชื่อน้องสาวของเขามาเป็นชื่อร้านค่ะ จุดเด่นเสื้อผ้าร้าน เราจะเน้นที่ลวดลายของผ้ามากกว่า ไม่เน้นทำเสื้อผ้าสีพิ้น รวมทั้งลวดลายทั้งหมดตัวญาดาเป็นคนออกแบบเอง โดยได้ความรู้จากการเรียนในมหาวิทยาลัย ตัวญาดาเองก็สนใจและชอบเรื่องลวดลายมากที่สุด จึงนำมาปรับใช้และนำมาออกแบบลวดลายเสื้อผ้าเอง ผ้าที่ใช้ส่วนใหญ่นำเข้ามาจากประเทศญี่ปุ่น ญาดาเป็นควบคุมและดูแลทุกขั้นตอนทั้งหมด […]

Graduate Fashion Week 2013 – Print Highlights

แจ้งเกิด Young Designer หน้าใหม่กับลวดลายการพิมพ์ผ้า  ที่นำภาพรวมของ London Graduate Fashion week เพื่อเป็นการร่วมฉลองให้กับนักศึกษาแฟชั่นที่จบใหม่จากมหาวิทยาลัยกว่า 40 แห่ง ทั้งในสหราชอาณาจักรและต่างประเทศ Josephine Pettman – Ravensbourne University Chen Yu Wang – Ravensbourne University Nicolas Wirth – Istituto Marangoni Kirandeep Bassan – Northampton University Kim Phillips – De Montfort University Jennifer Lowther – Northumbria University Adnan Ebo – Nottingham Trent University ที่มา : http://weconnectfashion.com

Fashion Show จากนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ภาควิชาการออกแบบและธุรกิจแฟชั่น คณะศิลปกรรมศาสตร์

Fashion V Together The student fashion showcase ภายใต้ชื่อธีม “WONDERLAND” เป็นโครงการที่จัดขึ้นโดย  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ โดยภาควิชาการออกแบบและธุรกิจแฟชั่น คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดโครงการเสริมสร้างเครือข่ายการออกแบบทางแฟชั่นในระดับอุดมศึกษา ร่วมกับ 4 สถาบัน ได้แก่ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดแสดงผลงานของนักศึกษาโดยใช้ชื่อว่า Fashion V Together The student fashion showcase ภายใต้ชื่อธีม “WONDERLAND” (อ่านข่าวประกอบ “WONDERLAND” แฟชั่นโชว์ 4 มหา’ลัย เชื่อมสัมพันธ์สร้างสรรค์ผลงาน)

Fashion Show จากนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร สาขา ออกแบบแฟชั่นผ้าเเละเครื่องเเต่งกาย และ สาขาเทคโนโลยีการจัดการสินค้าแฟชั่น

Fashion V Together The student fashion showcase ภายใต้ชื่อธีม “WONDERLAND” เป็นโครงการที่จัดขึ้นโดย  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ โดยภาควิชาการออกแบบและธุรกิจแฟชั่น คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดโครงการเสริมสร้างเครือข่ายการออกแบบทางแฟชั่นในระดับอุดมศึกษา ร่วมกับ 4 สถาบัน ได้แก่ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดแสดงผลงานของนักศึกษาโดยใช้ชื่อว่า Fashion V Together The student fashion showcase ภายใต้ชื่อธีม “WONDERLAND” (อ่านข่าวประกอบ “WONDERLAND” แฟชั่นโชว์ 4 มหา’ลัย เชื่อมสัมพันธ์สร้างสรรค์ผลงาน)