Leave a comment

[Shopping] สินค้าไทยดีไซน์หลากสไตล์ในงาน Thailand BIG+BIH

ก่อนปลายปีนี้ ใครสนใจหาสินค้าที่จะแจกในช่วงปีใหม่หรือมีแพลนจะตกแต่ง จัดสรร บ้านใหม่ ลองแวะมาเดินงาน BIG+BIH October 2016 กันดูค่ะ งานนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 19-23 ตุลาคม เวลา 10.00-21.00 น. ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมการค้าไบเทคบางนา  ในครั้งนี้ งานได้จัดภายใต้แนวคิด ASEAN Life+Style  เพื่อรองรับการเป็นตลาดเดียวของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ประเทศเพื่อนบ้านของเรานั่นเอง

รวมทั้งภายในงานยังจัดนิทรรศการและผลงานต้นแบบความคิดสร้างสรรค์ที่จะสร้างแรงบันดาลใจหรือนำไปต่อยอดให้กับผู้สนใจธุรกิจรายใหม่ๆ  ซึ่งจะเข้ากับอีกงานอย่าง Creative Thailand  ที่แสดงผลงานสร้างสรรค์ของคนไทย  ใครอยากเลือกชมสินค้าแนวๆ เก๋ๆ ก็มาเดินเล่นกันได้นะคะ  โดยในวันที่ 19-21 ตุลาคม จะจัดเจรจาธุรกิจและวันที่ 21-23 ตุลาคม จะจำหน่ายสินค้าปลีกค่า

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: